-En tant que iniciarem les tasques de recuperació dels jaciments de Porreres, a més del propi patrimoni arqueològic, d’alguna manera també volíem protegir altres valors, com són els etnològics, paisatgístics i tots aquells que esdevenen del medi natural dins l’entorn dels jaciments arqueològics del municipi de Porreres i per tant de l’illa de Mallorca.-

Antecedents

El Projecte Arqueològic de Porreres sorgeix l’any 2017 amb l’objectiu de reprendre l’activitat arqueològica al municipi i recuperar el seu patrimoni arqueològic.

Porreres compta amb una rica història arqueològica que es remunta a la prehistòria. Els primers jaciments daten de l’edat del bronze i l’edat del ferro, amb construccions talaiòtiques.

Al llarg dels segles, diversos investigadors i arqueòlegs han estudiat i documentat els jaciments de Porreres:

  • Al segle XIX, amateurs i erudits locals van esser pioners en explorar el territori, descobrint inscripcions i objectes singulars, com l’aucell de bronze de Son Nebot o la figureta de bronze d’Atenea Promachos.
  • A principis del segle XX, professionals com Enric Fajarnés Tur, Gabriel Llabrés Quintana o els seminaristes Guillem Nadal Gelabert i Joan Vidal Ollers que van documentar diversos jaciments.
  • Entre els anys 50 i 80, acadèmics com Josep Mascaró Pasarius, Gaspar Munar Oliver, Guillem Rosselló-Bordoy o Cristòfol Veny Melià van inventariar els jaciments.
  • A la dècada dels 80 el pare Veny va impulsar les primeres excavacions modernes, que varen esser dirigides per Gabriel Pons Homar a n’Es Pou Celat.

La riquesa arqueològica de Porreres com a motivació

No ens cansarem de ressaltar que el municipi de Porreres compta amb un patrimoni arqueològic d’una gran riquesa, tot i que l’estat de conservació i manteniment d’aquest patrimoni no ha estat sempre l’òptim. La seva entitat és un fet patent en els quatre inventaris arqueològics publicats fins a la data a Mallorca i que per al moment, donen a Porreres un nombre de quaranta-nou jaciments arqueològics inventariats de diferents períodes i tipologies.

Presentació

El Projecte arqueològic de Porreres es va iniciar l’any 2017 de la voluntat de reprendre l’activitat arqueològica al terme de Porreres al segle XXI. Aquest va néixer gràcies a la iniciativa conjunta del regidor de cultura de l’Ajuntament de Porreres en Gaspar Móra Mulet i el professor de l’Àrea d’Història Antiga de la UIB en Jaume Cardell Perelló, que donà lloc a la creació el mateix any de l’Equip arqueològic de Porreres i a l’inici de les intervencions arqueològiques als jaciments del Pou Celat, el talaiot d’Es Pagos i al talaiot d’Es Baulenes.

La presentació oficial del projecte va tenir lloc el dimarts 11 de juliol de 2017 a la Sala de plens de l’Ajuntament de Porreres, apadrinat per la Dra. Maria Barceló Crespí. Encara que ja s’havia efectuat prèviament, una comunicació amb ocasió de les VI jornades d’Estudis Locals de Porreres, a l’abril del mateix any, com el punt de partida per recuperar el patrimoni arqueològic al terme.

Des d’un començament, aquest projecte arqueològic s’ha caracteritzat per un esperit obert, participatiu i multidisciplinari, donant cabuda a més dels professionals de l’arqueologia, a col·laboradors d’altres branques de les ciències, així com a tots els voluntaris; veïnats, estudiants, aficionats, a prop de més de cinquanta i altres ciutadans que han pres part a les distintes activitats desenvolupades al seu voltant: xerrades, visites o tallers.

El present projecte s’emmarca dins la necessitat de poder continuar amb la iniciada tasca de recuperació i difusió del patrimoni arqueològic, per apropar als ciutadans la història de Porreres. Aquest s’ha centrat en tres dels jaciments més representatius de Porreres, com són: la murada i habitacions del poblat d’Es Pou Celat, el talaiot d’Es Pagos, així com el talaiot d’Es Baulenes. Jaciments que formaran part d’una ruta de turisme cultural que actualment promou l’ajuntament.

Pensem que tota actuació arqueològica té com a finalitat la generació de coneixement científic, però hem de recalcar que el tipus d’actuacions dutes a terme fins al moment, han tingut com a principal objectiu la recuperació d’aquests espais arqueològics per als ciutadans. Considerant el projecte com un agent que ha de servir per la recuperació d’uns elements del patrimoni arqueològic, mitjançant la seva democratització, per revertir-los a la ciutadania, des del moment en què el patrimoni pertany a tots. D’aquesta manera, com a declaració de principis, volíem fer públic quin és l’esperit i els objectius que mouen al Projecte Arqueològic de Porreres, que en definitiva són: recuperar, conservar, difondre i estudiar aquest patrimoni arqueològic.