Col·laboradors

El present projecte s’emmarca dins la necessitat de poder continuar amb la iniciada tasca de recuperació i difusió del patrimoni arqueològic per apropar a la ciutadania la història de Porreres. Des d’un començament, aquest projecte arqueològic s’ha caracteritzat per un esperit obert, participatiu i multidisciplinari, donant cabuda a més dels professionals de l’arqueologia, a col·laboradors d’altres branques de les ciències, així com als voluntaris; veïnats, estudiants, aficionats, a prop de més d’una cinquantena que al llarg de les distintes campanyes han pres part al treball de camp i laboratori, a més de totes aquelles persones que han participat de les comunicacions, visites, tallers, etc.